Gönyeli Spor Kulübü

14MART1948KURULUŞ HİKAYEMİZ

Kulübümüzün temelleri  14 Mart 1948 tarihinde o zamanki ismi ile Berber Salahi’nin dükkanında atılmaya başlanır. Yapılan soruşturmalar neticesinde bir kulübün kurulabilmesi için en az 25 üyeye ihtiyaç duyulduğu öğrenilmiştir.

25 kişiden oluşan kurucu üyeler, ilk faaliyetlerine Berber Salahi’nin dükkanında başlarlar. Daha sonra Ahmet Rifat Dayı’nın kahvesine, oradan da Çavuş Dayı’nın binasında bir süre yürüttükten sonra daha kalıcı ve üyelere daha iyi hizmet verebilme amacı ile Evkaf’a ait olan köyün içerisindeki eski bir binayı (Şimdiki Avcılar Birliği Lokali) tamir ederek Şanlı, Şöhretli, GÖNYELİ TÜRK SPOR KULÜBÜ’nün ilk binası olarak hizmete açarlar.

14MART1948KURUCU ÜYELERİMİZ

Ahmet Demirel, Ahmet Lord, Ahmet Gözügörmez, Salahi M. Mason, Süleyman Aksaç, Necdet Şevki, Necdet Hayati, Mustafa Öztürk, Hüseyin Zekai, Mustafa Raman, Yusuf Hayati, Mustafa H. Galam, Küçük Terzi, Ali Ertemel, Mehmet Tatlcı, Mustafa Behlül, Ahmet Rifat, Ömer Benli, Yusuf Birinci, Çoban Hüseyin, Tosun Ali, Kemal Usta, Cevdet Demirel, Mustafa Çavuş Ali, Bekir Naci Gönyeli Spor Kulübünün ilk kurucularıdır.

İlk binamızın donanımının tamamlanmasıyla ilk yönetim kurulu oluşturulmasına gidilir.

Sekreter   : Ahmet Demirel
Tahsildar  : Ahmet Tilki
Veznedar : Mustafa Öztürk
Faal Üye  : Ömer Benli
Faal Üye  : Nejdet Şevki

O günlerde Çoban Hüseyin Dayı, Kemal Usta, Çavuş Dayı, Mehmet H. Bazarlık’ın maddi ve manevi yardımları küçümsenemez.

GÖNYELİİLK TAKIM KADROSU

Mehmet Gözügörmez
Ali Ertemel
Yusuf Birinci
Ahmet Demirel
Ahmet Tilki
Mustafa Öztürk
Küçük Terzi
Hüseyin Zekai
Süleyman Aksaç
Nejdet Şevki
Ahmet Mercan
Necdet Hayati

GÖNYELİİLK MAÇ KADROSU

Ekrem Yeşilada
Ali Ertemel
Yusuf Birinci
Ahmet Demirel
Ahmet Tilki
Cevdet Demirel
Küçük Terzi
Hüseyin Zekai
Macit Yeşilada
Süleyman Aksaç
Mustafa Öztürk
Ahmet Mercan